Chính sách bảo hành

Đề nghị quý khách kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Quý khách hàng không được trả lại hàng nếu không thuộc trường hợp hoàn tiền phía dưới

A – THỜI HẠN BẢO HÀNH

Sản phẩm được bào hàng 12 tháng theo điều kiện nhà sản xuất.

B – CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH