31821881_146723566176681_5831365870458241024_n

van bướm vô lăng

Van bướm tay quay thường được sử dụng trong các đường ống có kích thước lớn

Van bướm tay quay thường được sử dụng trong các đường ống có kích thước lớn